گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۳۵ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۳۶ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۸۲۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۰۶۵۴۶ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٩/١١/٢٦ - ۵۸۷ مورد

آمار و مدیریت اطلاعات سلامت


مسئول بخش آمار و مدیریت اطلاعات سلامت

نام و نام خانوادگی : ملیحه مومن زاده

تحصیلات : کارشناس آمار و مدارک پزشکی

پست الکترونیک : 

تلفن تماس : 05836425570 _ داخلی 119

شرح وظایف مسئول بخش آمار و مدیریت اطلاعات سلامت

-  نظارت بر اجراي صحيح خدمات مربوط به پرونده هاي پزشكي.

-  تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت جهت بهينه و استاندارد سازي فعاليتهاي بخش.

-  طراحي، تكميل، توسعه و كنترل سيستم ها و خدمات مربوط به مدارك پزشكي.

-  اطمينان از دستيابي به استانداردهاي معتبر.

-  جمع آوري، تكميل، بازيابي و آناليز داده هاي حاصله براي آمارهاي داخلي و خارجي به جهت تهيه گزارش جهت استفاده بيمار، تحقيقات، آموزشي و ارزيابي.

-   تشكيل مرتب و منظم كميته مدارك پزشكي براساس نيازهاي بخش مدارك پزشكي بيمارستان.

-   شركت در كارگاههاي آموزشي به منظور حفظ توان علمي خود و همكاران.

-   معرفي كاركنان جهت شركت در كلاسهاي آموزشي مربوطه براساس سطح علمي و نيازهاي حرفه اي.

-  تعيين چهار چوب وظايف كارمندان.

-  كنترل نحوه عملكرد كاركنان در چهار چوب و ظايف حرفه اي و ارزيابي صحيح و دراز مدت از نحوه عملكرد آنان بصورت تشويق و يا توبيخ.

 - ارائه نظرات مشاوره اي تخصصي لازم در زمينه فرمها و سيستمهاي رايانه اي مدارك پزشكي به متخصصين مربوطه.

- ارتباط علمي متقابل و تفاهم بين بخش مدارك پزشكي و اطلاع رساني با ساير واحدها، پرسنل پزشكي، پرستاري و مديريت.

- ايجاد نظم در بخش با كنترل ساعت ورود و خروج ، پاس ساعتي و مرخصيها.

- پيگيري در جذب نيرو هاي متخصص و متعهد مدارك پزشكي.

- حفظ و حراست وسايل و امكانات موجود در بخش.

- پاسخ به مكاتبات مرتبط با بخش يا بيماران براساس مستندات و مقررات موجود.

- همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان و دانشگاه.

 

تهيه اطلاعات دقيق ازخدمات ارائه شده كلينيكي، پاراكلينيكي و بستري به بيماران و تهيه گزارشات آماري به صورت جداول، نمودارها وتحليل نتايج آنها به منظور استفاده مديران و برنامه ريزان بيمارستان و سطوح بالاتر مديريتي.

- دریافت آمار روزانه از قسمتهاي مختلف بيمارستان.

- تهيه آمار لازم و ضروري.

- تهيه نمودارهاي آماري: مسئولان واحد آمار بايد نتيجه بررسيهاي آماري را به صورت نمودارهاي متنوع و گويا نمايش داده و با نصب آنها در مكانهاي مناسب آنها را در معرض ديد مسئولان قرار داده تا آنان به اين وسيله از كيفيت خدمات مطلع گردند.

- تهيه آمارهاي كلينيكي، پاراكلينيكي و بستري به صورت روزانه، ماهانه و سالانه از عملكرد بيمارستان و مراكز بهداشتي درماني.

- تهيه شاخصهاي آماري از قبيل درصد اشغال تخت، تخت روز، ميانگين اشغال تخت   و ... به تفكيك بخشها.

- ارائه گزارشات آماري حاصل از تحليل نتايج از اطلاعات بدست آمده به مديريت و ریاست بيمارستان.

- تهيه گزارش ساليانه از كلان فعاليتها بصورت كتابچه آماري.

- ارزيابي از تعداد، محتوا و ارزش تحقيقات بعمل آمده براساس منابع اطلاعاتي موجود در اين بيمارستان.

- تهيه آمارهاي كلينيكي، پاراكلينكي و بستري به صورت مقايسهاي در مقاطع زماني مورد درخواست مثلاً آمار مقايسه اي ٦ ماهه اول و دوم هر سال

- جمع آوري آمارهاي اتاق عمل، آزمايشگاه، راديولوژي و...

- گزارش بررسيهاي آماري به عمل آمده ازفعاليتهاي بيمارستان، درمانگاه و اورژانس براساس اطلاعات مندرج در پرسشنامه ها به سرپرست بخش مدارك پزشكي، مدير بيمارستان و ديگر مقامات مسئول.

- انجام ساير امور محوله در حوزه مقررات حرفه اي با درخواست مسئول مافوق.

جستجو
تبریک روز پرستار (۳۱۶۵ بازدید)
جشن بزرگ پرستاری (۲۳۷۸ بازدید)
معرفی بیمارستان (۱۸۶۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...