News RSS Feed fa-IR ١٤٠١/٧/٥ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان شهدای فاروج - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی پیام تبریک ریس بیمارستان شهدا فاروج به مناسبت نوروز1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/80592/پیام تبریک ریس بیمارستان شهدا فاروج به مناسبت نوروز1401 ١٤٠١/١/١ اهدا یک دستگاه سانترفیوژ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/80590/اهدا یک دستگاه سانترفیوژ ١٤٠١/١/١ شعار سال 1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/80589/شعار سال 1401 ١٤٠١/١/١ بازدید و تبریک نوروز1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/80591/بازدید و تبریک نوروز1401 ١٤٠١/١/١ سیاسهای بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/79139/سیاسهای بیمارستان ١٤٠٠/١٠/١٢ سیاسهای بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/79138/سیاسهای بیمارستان ١٤٠٠/١٠/١٢ سیاسهای بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/79137/سیاسهای بیمارستان ١٤٠٠/١٠/١٢ تپش نبض حیات در بیمارستان فاروج با راه‌اندازی بخش ccu دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/78984/تپش نبض حیات در بیمارستان فاروج با راه‌اندازی بخش ccu ١٤٠٠/١٠/٦ بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/78696/بخش اورژانس ١٤٠٠/٩/٢٢ بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/78695/بخش اورژانس ١٤٠٠/٩/٢٢ بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/78694/بخش اورژانس ١٤٠٠/٩/٢٢ بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/78693/بخش اورژانس ١٤٠٠/٩/٢٢ بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/78692/بخش اورژانس ١٤٠٠/٩/٢٢ خود مراقبتی در آلزایمر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/76943/خود مراقبتی در آلزایمر ١٤٠٠/٧/٧ حضور دکتر یوسفی و دکتر قربانیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/71697/حضور دکتر یوسفی و دکتر قربانیان ١٣٩٩/١٠/١ مراقبتها در ضربه به سر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/69920/مراقبتها در ضربه به سر ١٣٩٩/٧/٩ مراقبت از سوند ادراری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/69918/مراقبت از سوند ادراری ١٣٩٩/٧/٩ انواع روشهای درمانی ACS دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/69910/انواع روشهای درمانی ACS ١٣٩٩/٧/٩ مراقبت از زخم بستر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/69890/مراقبت از زخم بستر ١٣٩٩/٧/٩ سندرم حاد کرونری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/69888/سندرم حاد کرونری ١٣٩٩/٧/٩ رحلت امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/67358/رحلت امام خمینی (ره) ١٣٩٩/٣/١٤ رحلت امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/67357/رحلت امام خمینی (ره) ١٣٩٩/٣/١٤ بازدید امام جمعه شهرستان از بیمارستان و بخش قرنطینه مربوط به کرونا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/65822/بازدید امام جمعه شهرستان از بیمارستان و بخش قرنطینه مربوط به کرونا ١٣٩٩/١/٧ سربازان سفید پوش مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/65413/سربازان سفید پوش مدافعان سلامت ١٣٩٨/١٢/١٦ سیاست های اصلی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64768/سیاست های اصلی بیمارستان ١٣٩٨/١١/١٥ مصادیق رسیدگی به شکایات بیمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64767/مصادیق رسیدگی به شکایات بیمار ١٣٩٨/١١/١٥ سیاست های اصلی بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64766/سیاست های اصلی بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٨/١١/١٥ چشم انداز بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64765/چشم انداز بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٨/١١/١٥ رسالت بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64764/رسالت بیمارستان ١٣٩٨/١١/١٥ کتابچه خط مشی بیمارستان 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64505/کتابچه خط مشی بیمارستان 98 ١٣٩٨/١١/١ کتابچه آموزشی گیرندگان خدمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64502/کتابچه آموزشی گیرندگان خدمت ١٣٩٨/١١/١ بازدید فرماندهی سپاه و امام جمعه شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64076/بازدید فرماندهی سپاه و امام جمعه شهرستان فاروج ١٣٩٨/١٠/١٢ تبریک ریاست شبکه و بهداشت شهرستان فاروج روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64075/تبریک ریاست شبکه و بهداشت شهرستان فاروج روز پرستار ١٣٩٨/١٠/١٢ راهنمای جمع آوری نمونه های که توسط بیمار جمع آوری میشود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/63679/راهنمای جمع آوری نمونه های که توسط بیمار جمع آوری میشود ١٣٩٨/٩/٢٦ اطلاعات مورد نیاز گیرندگان خدمت از بخش آزمایشگاه بیمارستان شهدا شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/63678/اطلاعات مورد نیاز گیرندگان خدمت از بخش آزمایشگاه بیمارستان شهدا شهرستان فاروج ١٣٩٨/٩/٢٦ ساعت کاری رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/63677/ساعت کاری رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٨/٩/٢٦ ساعت کاری آزمایشگاه بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/63676/ساعت کاری آزمایشگاه بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٨/٩/٢٦ راهنمای خود مراقبتی خانواده ها و سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/62028/راهنمای خود مراقبتی خانواده ها و سلامت خانواده ١٣٩٨/٧/٢٢ بازدید معاون درمان از بیمارستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/60656/بازدید معاون درمان از بیمارستان فاروج ١٣٩٨/٦/١١ تقدیر و تشکر از دکتر عسکر پور ریاست بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/60337/تقدیر و تشکر از دکتر عسکر پور ریاست بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٨/٦/٣ تقدیر و تشکر از پزشکان بیمارستان شهدا به مناسبت روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/60339/تقدیر و تشکر از پزشکان بیمارستان شهدا به مناسبت روز پزشک ١٣٩٨/٦/٣ روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/60204/روز پزشک ١٣٩٨/٥/٣١ برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج مرداد ماه98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/59342/برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج مرداد ماه98 ١٣٩٨/٥/١ برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج تیر ماه98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/58487/برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج تیر ماه98 ١٣٩٨/٤/١ برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج خرداد98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/57832/برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج خرداد98 ١٣٩٨/٣/٢ تقدیر و تشکر از همکاران بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/57737/تقدیر و تشکر از همکاران بیمارستان ١٣٩٨/٢/٣٠ بازدید دکتر حق بین ریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بیمارستان شهدا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/57603/بازدید دکتر حق بین ریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بیمارستان شهدا ١٣٩٨/٢/٢٣ اعلام نتایج بخش معارف و آوایی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت در مرحله دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/57602/اعلام نتایج بخش معارف و آوایی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت در مرحله دانشگاهی ١٣٩٨/٢/٢٣ بازدید دکتر رعنایی ریاست بیمه خدمات درمانی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/56656/بازدید دکتر رعنایی ریاست بیمه خدمات درمانی خراسان شمالی ١٣٩٨/١/٢٥ هفته سلامت یکم تا هفتم اردیبهشت 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/56645/هفته سلامت یکم تا هفتم اردیبهشت 98 ١٣٩٨/١/٢٥ شعار و روزشمار هفته سلامت 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/56644/شعار و روزشمار هفته سلامت 1398 ١٣٩٨/١/٢٥ بازدید فرماندار محترم و امام جمعه شهرستان فاروج از بیمارستان شهدا در نوروز98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/55312/بازدید فرماندار محترم و امام جمعه شهرستان فاروج از بیمارستان شهدا در نوروز98 ١٣٩٨/١/١ تبریک پرسنل بیمارستان شهدا در لحظه تحویل سال در کنار سفره هفت سین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/55295/تبریک پرسنل بیمارستان شهدا در لحظه تحویل سال در کنار سفره هفت سین ١٣٩٨/١/١ رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸، سال جدید را سال «رونق تولید» نام‌گذاری کردند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/55293/رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸، سال جدید را سال «رونق تولید» نام‌گذاری کردند ١٣٩٨/١/١ سال نو سال رونق تولید به تمامی هموطنان تبریک عرض مینماییم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/55290/سال نو سال رونق تولید به تمامی هموطنان تبریک عرض مینماییم ١٣٩٨/١/١ شماره تلفن های بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/55235/شماره تلفن های بیمارستان ١٣٩٧/١٢/٢٨ بسته آموزش همگانی پیشگیری از حوادث چهارشنبه پایان سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/55151/بسته آموزش همگانی پیشگیری از حوادث چهارشنبه پایان سال ١٣٩٧/١٢/٢٥ جلسه کارگروهی ایام نوروز 98 بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/55142/جلسه کارگروهی ایام نوروز 98 بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٧/١٢/٢٣ چهارمین جلسه بازدید ویژه نوروزی از بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/55084/چهارمین جلسه بازدید ویژه نوروزی از بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٧/١٢/٢١ روز درختکاری... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/54931/روز درختکاری... ١٣٩٧/١٢/١٥ برگزاری کلاس اموزشی احیای قلبی وتنفسی (CPR) در بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/54930/برگزاری کلاس اموزشی احیای قلبی وتنفسی (CPR) در بیمارستان شهدا فاروج برگزاری کلاس اموزشی احیای قلبی وتنفسی (CPR) در بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٧/١٢/١٥ اطلاعیه برگزاری کلاس اموزشی با موضوع احیای قلبی و تنفسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/54888/اطلاعیه برگزاری کلاس اموزشی با موضوع احیای قلبی و تنفسی ١٣٩٧/١٢/١٤ معارفه ریس بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/54837/معارفه ریس بیمارستان شهدا فاروج معرفی دکتر عسکرپور به ریاست بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٧/١٢/١٣ برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج اسفند 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/54835/برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج اسفند 97 ١٣٩٧/١٢/١٣ معارفه ریاست جدید بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/54831/معارفه ریاست جدید بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٧/١٢/١٣ برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج فروردین 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/54851/برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج فروردین 98 ١٣٩٧/١٢/١٣ دیدار و اهدای گل به پرستاران بیمارستان شهدای فاروج توسط حجت الاسلام ناد علی زاده امام جمعه تیتکانلو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/53466/دیدار و اهدای گل به پرستاران بیمارستان شهدای فاروج توسط حجت الاسلام ناد علی زاده امام جمعه تیتکانلو ١٣٩٧/١٠/٢٣ دیدار و اهدای گل به پرستاران بیمارستان شهدای فاروج توسط فرماندهی سپاه فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/53465/دیدار و اهدای گل به پرستاران بیمارستان شهدای فاروج توسط فرماندهی سپاه فاروج ١٣٩٧/١٠/٢٣ بازدید و اهدای گل به پرستاران بیمارستان شهدای فاروج از طرف بچه های مهدکودک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/53457/بازدید و اهدای گل به پرستاران بیمارستان شهدای فاروج از طرف بچه های مهدکودک ١٣٩٧/١٠/٢٣ اعتبار بخشی بیمارستان شهدای فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/39997/اعتبار بخشی بیمارستان شهدای فاروج اعتباربخشی بیمارستان به معنی ارزیابی سامانمند مراکز ارائه خدمات سلامت و درمانی با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مستمر کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد «اعتباربخشی نظام سلامت» برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی و به‌عنوان مبنای تفکر آن به‌کاررفته می‌شود. ١٣٩٦/٧/١٩ انتصاب مسئول حراست بیمارستان شهدای فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/39951/انتصاب مسئول حراست بیمارستان شهدای فاروج ١٣٩٦/٦/٢٩ سیاست های اصلی بیمارستان شهدای فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/33273/سیاست های اصلی بیمارستان شهدای فاروج ١٣٩٥/١١/٢٧ شرکت در راهپیمایی روز قدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/22234/شرکت در راهپیمایی روز قدس حضرت امام خمینی (ره ) باید همه بپاخیزیم و رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی را نابود کنیم.وعده ما جمعه ساعت 11 میدان شهید طالقانی تا چهار راه رضوی فاروج . ١٣٩٥/٤/١٠ بیمارستان شهدای فاروج برای نخستین بار اعتبار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/10826/بیمارستان شهدای فاروج برای نخستین بار اعتبار : برای نخستین بار بیمارستان شهدای فاروج توسط گروه کارشناسان ارزیاب از دانشگاه علوم پزشکی سمنان و خراسان شمالی به سرپرستی جناب آقای سهرابی در تاریخ 5/2/94 اعتبار سنجی شد . ١٣٩٤/٢/١٠ معرفی بیمارستان شهدای فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/9903/معرفی بیمارستان شهدای فاروج ١٣٩٣/١٢/١٠ معرفی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/9902/معرفی بیمارستان ١٣٩٣/١٢/١٠ معرفی بیمارستان شهدای فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/9901/معرفی بیمارستان شهدای فاروج ١٣٩٣/١٢/١٠ جشن بزرگ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/9898/جشن بزرگ پرستاری جشن بزرگ پرستاری ١٣٩٣/١٢/٩ تبریک روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/9848/تبریک روز پرستار ولادت باسعادت محضر عفت وتقوا ،قهرمان کربلا حضرت زینب کبری ( س) را به رهروان آن حضرت تبریک میگوییم . روز پرستار گرامی باد . ١٣٩٣/١٢/٥ افزایش 300 درصدی ضریب اشغال تخت در بیمارستان شهدای شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/9427/افزایش 300 درصدی ضریب اشغال تخت در بیمارستان شهدای شهرستان فاروج فاروج - ایرنا - رییس شبکه بهداشت فاروج از افزایش بیش از 300 درصدی ضریب اشغال تخت بیمارستانی در این شهرستان خراسان شمالی خبر داد ١٣٩٣/١١/٩