News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٣/٢٩ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان شهدای فاروج - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی راه اندازی ساختمان ct scan بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/95601/راه اندازی ساختمان ct scan بیمارستان ١٤٠٢/٦/٦ بازدید کارشناس حوزه ریاست دانشگاه و حوزه عفاف وحجاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/95594/بازدید کارشناس حوزه ریاست دانشگاه و حوزه عفاف وحجاب ١٤٠٢/٥/١٧ بازدید معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/95593/بازدید معاون محترم درمان ١٤٠٢/٤/١٨ برگزاری جشن غدیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/95590/برگزاری جشن غدیر ١٤٠٢/٤/١٥ بخش دیالیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/95598/بخش دیالیز ١٤٠٢/٤/٨ برگزاری جلسه آموزشی مانور آتش‌نشانی ویژه همکاران بیمارستان شهدای فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/95596/برگزاری جلسه آموزشی مانور آتش‌نشانی ویژه همکاران بیمارستان شهدای فاروج ١٤٠٢/٣/١٨ نوآوران سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/95597/نوآوران سلامت ١٤٠٢/٣/١٠ حضور ریاست بیمارستان در گود کشتی امام مرشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/95599/حضور ریاست بیمارستان در گود کشتی امام مرشد ١٤٠٢/٢/١٧ کارگروه اطفا حریق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/95600/کارگروه اطفا حریق ١٤٠٢/٢/٦ آمار مراجعین بیمارستان در نوروز 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/89960/آمار مراجعین بیمارستان در نوروز 1402 ١٤٠٢/١/٢٠ دیدار با پرسنل اتاق عمل بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/89820/دیدار با پرسنل اتاق عمل بیمارستان ١٤٠٢/١/١٩ شعار 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/89521/شعار 1402 ١٤٠٢/١/٦ بازدید و تبریک نوروز 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/89817/بازدید و تبریک نوروز 1402 ١٤٠٢/١/٢ تبریک ریاست بیمارستان بمناسبت نوروز باستانی 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/89780/تبریک ریاست بیمارستان بمناسبت نوروز باستانی 1402 ١٤٠٢/١/١ بازدید چهارشنبه آخر سال 1401 (چهارشنبه سوری) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/89530/بازدید چهارشنبه آخر سال 1401 (چهارشنبه سوری) ١٤٠١/١٢/٢٤ ستاد فرماندهی مدیریت بحران با موضوع مسمومیت های احتمالی در مدارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/89158/ستاد فرماندهی مدیریت بحران با موضوع مسمومیت های احتمالی در مدارس ١٤٠١/١٢/١٨ کمیته بحران در خصوص مسمومیت ها دانش آموزان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/89162/کمیته بحران در خصوص مسمومیت ها دانش آموزان ١٤٠١/١٢/١٧ بازدید فاوا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/89159/بازدید فاوا ١٤٠١/١٢/١٦ سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88603/سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب شد. ١٤٠١/١١/٢٧ دومین روز از دور پنجم اعتباربخشی کشوری بیمارستان _ بهمن 1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88602/دومین روز از دور پنجم اعتباربخشی کشوری بیمارستان _ بهمن 1401 ١٤٠١/١١/٢٧ آغاز دور پنجم اعتباربخشی بیمارستان شهداء فاروج _ بهمن 1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88550/آغاز دور پنجم اعتباربخشی بیمارستان شهداء فاروج _ بهمن 1401 ١٤٠١/١١/٢٥ افتتاح بخش CCU دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88508/افتتاح بخش CCU ١٤٠١/١١/٢٤ تبریک روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88507/تبریک روز پرستار ١٤٠١/١١/٢٤ اندازه گیری عوامل زیان آور در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88502/اندازه گیری عوامل زیان آور در محیط کار ١٤٠١/١١/٢٤ جلسه با ریاست محترم بیمارستان هاشمی شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88437/جلسه با ریاست محترم بیمارستان هاشمی شیروان ١٤٠١/١١/٢٣ بازدید نماینده شهرستان فاروج و قوچان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88436/بازدید نماینده شهرستان فاروج و قوچان ١٤٠١/١١/٢٣ برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج بهمن 1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88383/برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج بهمن 1401 ١٤٠١/١١/٢٢ راهپیمایی 22 بهمن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88382/راهپیمایی 22 بهمن ١٤٠١/١١/٢٢ کتابچه آموزشی رعایت حقوق گیرنده خدمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88385/کتابچه آموزشی رعایت حقوق گیرنده خدمت ١٤٠١/١١/٢٢ نوبت دهی اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88362/نوبت دهی اینترنتی ١٤٠١/١١/٢١ نوسازی و بهسازی فضای درمانی بیمارستان به مناسبت دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88438/نوسازی و بهسازی فضای درمانی بیمارستان به مناسبت دهه فجر ١٤٠١/١١/١٠ بازدید سرپرست شبکه از روند ساخت واحد دیالیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88498/بازدید سرپرست شبکه از روند ساخت واحد دیالیز ١٤٠١/٩/٢١ تبریک روز پرستار باحضور فرماندار محترم و سرپرست محترم شبکه بهداشت شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88504/تبریک روز پرستار باحضور فرماندار محترم و سرپرست محترم شبکه بهداشت شهرستان ١٤٠١/٩/٩ احداث باند فرود هلیکوپتر جهت اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88497/احداث باند فرود هلیکوپتر جهت اورژانس هوایی ١٤٠١/٨/٢٠ سرپرست جدید شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88494/سرپرست جدید شبکه بهداشت ١٤٠١/٨/١٧ معارفه سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88455/معارفه سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان فاروج ١٤٠١/٨/١٧ برگزاری سمینار یک روزه احیا نوزاد (NRP) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88505/برگزاری سمینار یک روزه احیا نوزاد (NRP) ١٤٠١/٨/١٠ معارفه سرپرست جدید مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88503/معارفه سرپرست جدید مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان ١٤٠١/٨/١ انتصاب ریاست بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88506/انتصاب ریاست بیمارستان ١٤٠١/٧/٢٠ بازدید سرپرست جدید معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88500/بازدید سرپرست جدید معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان ١٤٠١/٤/١٥ بازدید دکتر حیدری به مناسبت روز آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/88501/بازدید دکتر حیدری به مناسبت روز آزمایشگاه ١٤٠١/١/٣٠ پیام تبریک ریس بیمارستان شهدا فاروج به مناسبت نوروز1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/80592/پیام تبریک ریس بیمارستان شهدا فاروج به مناسبت نوروز1401 ١٤٠١/١/١ اهدا یک دستگاه سانترفیوژ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/80590/اهدا یک دستگاه سانترفیوژ ١٤٠١/١/١ بازدید و تبریک نوروز1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/80591/بازدید و تبریک نوروز1401 ١٤٠١/١/١ سیاست های بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/79139/سیاست های بیمارستان ١٤٠٠/١٠/١٢ سیاسهای بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/79138/سیاسهای بیمارستان ١٤٠٠/١٠/١٢ سیاسهای بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/79137/سیاسهای بیمارستان ١٤٠٠/١٠/١٢ تپش نبض حیات در بیمارستان فاروج با راه‌اندازی بخش ccu دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/78984/تپش نبض حیات در بیمارستان فاروج با راه‌اندازی بخش ccu ١٤٠٠/١٠/٦ بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/78696/بخش اورژانس ١٤٠٠/٩/٢٢ بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/78695/بخش اورژانس ١٤٠٠/٩/٢٢ بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/78694/بخش اورژانس ١٤٠٠/٩/٢٢ بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/78693/بخش اورژانس ١٤٠٠/٩/٢٢ بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/78692/بخش اورژانس ١٤٠٠/٩/٢٢ خود مراقبتی در آلزایمر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/76943/خود مراقبتی در آلزایمر ١٤٠٠/٧/٧ حضور دکتر یوسفی و دکتر قربانیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/71697/حضور دکتر یوسفی و دکتر قربانیان ١٣٩٩/١٠/١ مراقبتها در ضربه به سر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/69920/مراقبتها در ضربه به سر ١٣٩٩/٧/٩ مراقبت از سوند ادراری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/69918/مراقبت از سوند ادراری ١٣٩٩/٧/٩ انواع روشهای درمانی ACS دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/69910/انواع روشهای درمانی ACS ١٣٩٩/٧/٩ مراقبت از زخم بستر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/69890/مراقبت از زخم بستر ١٣٩٩/٧/٩ سندرم حاد کرونری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/69888/سندرم حاد کرونری ١٣٩٩/٧/٩ رحلت امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/67358/رحلت امام خمینی (ره) ١٣٩٩/٣/١٤ بازدید امام جمعه شهرستان از بیمارستان و بخش قرنطینه مربوط به کرونا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/65822/بازدید امام جمعه شهرستان از بیمارستان و بخش قرنطینه مربوط به کرونا ١٣٩٩/١/٧ سیاست های اصلی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64768/سیاست های اصلی بیمارستان ١٣٩٨/١١/١٥ مصادیق رسیدگی به شکایات بیمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64767/مصادیق رسیدگی به شکایات بیمار ١٣٩٨/١١/١٥ سیاست های اصلی بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64766/سیاست های اصلی بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٨/١١/١٥ چشم انداز بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64765/چشم انداز بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٨/١١/١٥ رسالت بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64764/رسالت بیمارستان ١٣٩٨/١١/١٥ کتابچه خط مشی بیمارستان 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64505/کتابچه خط مشی بیمارستان 98 ١٣٩٨/١١/١ کتابچه آموزشی گیرندگان خدمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64502/کتابچه آموزشی گیرندگان خدمت ١٣٩٨/١١/١ بازدید فرماندهی سپاه و امام جمعه شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64076/بازدید فرماندهی سپاه و امام جمعه شهرستان فاروج ١٣٩٨/١٠/١٢ تبریک ریاست شبکه و بهداشت شهرستان فاروج روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/64075/تبریک ریاست شبکه و بهداشت شهرستان فاروج روز پرستار ١٣٩٨/١٠/١٢ راهنمای جمع آوری نمونه های که توسط بیمار جمع آوری میشود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/63679/راهنمای جمع آوری نمونه های که توسط بیمار جمع آوری میشود ١٣٩٨/٩/٢٦ اطلاعات مورد نیاز گیرندگان خدمت از بخش آزمایشگاه بیمارستان شهدا شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/63678/اطلاعات مورد نیاز گیرندگان خدمت از بخش آزمایشگاه بیمارستان شهدا شهرستان فاروج ١٣٩٨/٩/٢٦ ساعت کاری رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/63677/ساعت کاری رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٨/٩/٢٦ ساعت کاری آزمایشگاه بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/63676/ساعت کاری آزمایشگاه بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٨/٩/٢٦ راهنمای خود مراقبتی خانواده ها و سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/62028/راهنمای خود مراقبتی خانواده ها و سلامت خانواده ١٣٩٨/٧/٢٢ بازدید معاون درمان از بیمارستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/60656/بازدید معاون درمان از بیمارستان فاروج ١٣٩٨/٦/١١ تقدیر و تشکر از دکتر عسکر پور ریاست بیمارستان شهدا فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/60337/تقدیر و تشکر از دکتر عسکر پور ریاست بیمارستان شهدا فاروج ١٣٩٨/٦/٣ تقدیر و تشکر از پزشکان بیمارستان شهدا به مناسبت روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/60339/تقدیر و تشکر از پزشکان بیمارستان شهدا به مناسبت روز پزشک ١٣٩٨/٦/٣ برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج مرداد ماه98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://fh.nkums.ac.ir/Content/59342/برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدا فاروج مرداد ماه98 ١٣٩٨/٥/١