گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۰۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۱۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۶۷۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۶۲۲۸۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٩/٧/٣٠ - ۳۹۱ مورد

هزینه های بیمارستان


هزینه های بستری بیماران در بیمارستان های دولتی سال 1396

هزینه ویزیت

آزاد(ریال)

بیمه(ریال)

ویزیت عمومی

127000

38100

ویزیت متخصص

159000

48000

 

 

هزینه تخت به ازای هر شب بستری

هزینه کل (ریال)

تخت عادی

1.582.000

ویزیت اول ( بستری )

523.600

ویزیت دوم ( روزهای پیگیری)

428.400

ویزیت سوم ( ترخیص)

285.600

 

 

هزینه زایمان

آزاد (ریال)

بیمه (ریال)

هزینه تخت نوزاد

زایمان طبیعی

9.509.000

رایگان

1.536.000

زایمان بی درد با روش بیهوشی

11.819.000

-

1.536.000

زایمان چندقلویی

10.543.000

-

1.536.000

سزارین

16.944.160

855.863

2.406.000

ویزیت نوزاد

666.400

 

 

 

 

 

 

هزینه کل (ریال)

هزینه عمل جراحی آپادکتومی

13.790.736

هزینه عمل جراحی کورتاژ

5.390.880

هزینه درمان سقط کامل

5.983.040

 

 

 

 

هزینه کل (ریال)

هزینه اعزام به مشه