گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۲۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۵۳۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۴۹۵۰۹۳ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢١ - ۳۶۸۵ مورد

آمار و مدیریت اطلاعات سلامت


مسئول بخش آمار و مدیریت اطلاعات سلامت

نام و نام خانوادگی : ملیحه مومن زاده

تحصیلات : کارشناس آمار و مدارک پزشکی

پست الکترونیک : 

تلفن تماس : 05836425570 _ داخلی 119

شرح وظایف مسئول بخش آمار و مدیریت اطلاعات سلامت

-  نظارت بر اجراي صحيح خدمات مربوط به پرونده هاي پزشكي.

-  تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت جهت بهينه و استاندارد سازي فعاليتهاي بخش.

-  طراحي، تكميل، توسعه و كنترل سيستم ها و خدمات مربوط به مدارك پزشكي.

-  اطمينان از دستيابي به استانداردهاي معتبر.

-  جمع آوري، تكميل، بازيابي و آناليز داده هاي حاصله براي آمارهاي داخلي و خارجي به جهت تهيه گزارش جهت استفاده بيمار، تحقيقات، آموزشي و ارزيابي.

-   تشكيل مرتب و منظم كميته مدارك پزشكي براساس نيازهاي بخش مدارك پزشكي بيمارستان.

-   شركت در كارگاههاي آموزشي به منظور حفظ توان علمي خود و همكاران.

-   معرفي كاركنان جهت شركت در كلاسهاي آموزشي مربوطه براساس سطح علمي و نيازهاي حرفه اي.

-  تعيين چهار چوب وظايف كارمندان.

-  كنترل نحوه عملكرد كاركنان در چهار چوب و ظايف حرفه اي و ارزيابي صحيح و دراز مدت از نحوه عملكرد آنان بصورت تشويق و يا توبيخ.

 - ارائه نظرات مشاوره اي تخصصي لازم در زمينه فرمها و سيستمهاي رايانه اي مدارك پزشكي به متخصصين مربوطه.

- ارتباط علمي متقابل و تفاهم بين بخش مدارك پزشكي و اطلاع رساني با ساير واحدها، پرسنل پزشكي، پرستاري و مديريت.

- ايجاد نظم در بخش با كنترل ساعت ورود و خروج ، پاس ساعتي و مرخصيها.

- پيگيري در جذب نيرو هاي متخصص و متعهد مدارك پزشكي.

- حفظ و حراست وسايل و امكانات موجود در بخش.

- پاسخ به مكاتبات مرتبط با بخش يا بيماران براساس مستندات و مقررات موجود.

- همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان و دانشگاه.

 

تهيه اطلاعات دقيق ازخدمات ارائه شده كلينيكي، پاراكلينيكي و بستري به بيماران و تهيه گزارشات آماري به صورت جداول، نمودارها وتحليل نتايج آنها به منظور استفاده مديران و برنامه ريزان بيمارستان و سطوح بالاتر مديريتي.

- دریافت آمار روزانه از قسمتهاي مختلف بيمارستان.

- تهيه آمار لازم و ضروري.

- تهيه نمودارهاي آماري: مسئولان واحد آمار بايد نتيجه بررسيهاي آماري را به صورت نمودارهاي متنوع و گويا نمايش داده و با نصب آنها در مكانهاي مناسب آنها را در معرض ديد مسئولان قرار داده تا آنان به اين وسيله از كيفيت خدمات مطلع گردند.

- تهيه آمارهاي كلينيكي، پاراكلينيكي و بستري به صورت روزانه، ماهانه و سالانه از عملكرد بيمارستان و مراكز بهداشتي درماني.

- تهيه شاخصهاي آماري از قبيل درصد اشغال تخت، تخت روز، ميانگين اشغال تخت   و ... به تفكيك بخشها.

- ارائه گزارشات آماري حاصل از تحليل نتايج از اطلاعات بدست آمده به مديريت و ریاست بيمارستان.

- تهيه گزارش ساليانه از كلان فعاليتها بصورت كتابچه آماري.

- ارزيابي از تعداد، محتوا و ارزش تحقيقات بعمل آمده براساس منابع اطلاعاتي موجود در اين بيمارستان.

- تهيه آمارهاي كلينيكي، پاراكلينكي و بستري به صورت مقايسهاي در مقاطع زماني مورد درخواست مثلاً آمار مقايسه اي ٦ ماهه اول و دوم هر سال

- جمع آوري آمارهاي اتاق عمل، آزمايشگاه، راديولوژي و...

- گزارش بررسيهاي آماري به عمل آمده ازفعاليتهاي بيمارستان، درمانگاه و اورژانس براساس اطلاعات مندرج در پرسشنامه ها به سرپرست بخش مدارك پزشكي، مدير بيمارستان و ديگر مقامات مسئول.

- انجام ساير امور محوله در حوزه مقررات حرفه اي با درخواست مسئول مافوق.

جستجو
معرفی بیمارستان (۲۱۹۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...